นโยบายความเป็นส่วนตัว

Mattmalls ขอยืนยันที่จะรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลท่านดังต่อไปนี้

Mattmalls สัญญาว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับผู้ใด ไม่ว่าจะเป็นบุคคล บริษัท หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ
Mattmalls จำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลของท่านตามที่ได้แจ้งให้กับเรา เพื่อเป็นประโยชน์ในขณะที่ท่านใช้บริการของเรา รวมทั้งอาจจะมีการส่งข่าวสารที่เราคิดว่าเหมาะสมและน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่าน
Mattmalls ยืนยันที่จะรักษาความลับและเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นอย่างดี
Mattmalls จะไม่อนุญาติให้บุคคลภายนอกได้เข้าถึงข้อมูลของท่านได้เด็ดขาด
Mattmalls อาจจะมีการส่งข้อมูลแก่ท่าน เช่น โปรโมชั่น ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตามอีเมล์ที่ท่านได้แจ้งไว้ให้แต่จะระมัดระวังไม่ให้เกิดรำคาญแก่ท่าน และท่านสามารถแจ้งยกเลิกการรับข่าวสารได้ทุกเวลาถ้าท่านไม่ประสงค์จะรับข่าวสารอีก โดยส่งอีเมล์แจ้งความประสงค์จะยกเลิกมาที่ mattmalls.staff1@gmail.com